پیش نیاز ها و منابع مصاحبه ورودی
ردیف عنوان دورهپیش‌نیازمنابع مصاحبه اولیه
۱تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه آقایانحداقل مدرک دیپلمالکترونیک کاربردی – تست هوش
۲تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه بانوانحداقل مدرک دیپلمالکترونیک کاربردی – تست هوش
۳نصب و تعمیر تلویزیون‌های پیشرفته – ویژه آقایانحداقل مدرک دیپلمکتاب‌های «الکترونیک کاربردی» فنی و حرفه ای و «سیستم های انحراف،لامپ تصویر و عیب یابی کلی تلویزیون رنگی» کاردانش
۴نصب و تعمیر تلویزیون‌های پیشرفته – ویژه بانوانحداقل مدرک دیپلمکتاب‌های «الکترونیک کاربردی» و «سیستم های انحراف،لامپ تصویر و عیب یابی کلی تلویزیون رنگی» کاردانش
۵نصب و تعمیر سیستم‌های صوتی خانگی – ویژه آقایانحداقل مدرک دیپلمکتاب «الکترونیک کاربردی» فنی و حرفه‌ای
۶نصب و تعمیر سیستم‌های صوتی خانگی – ویژه بانوانحداقل مدرک دیپلمکتاب «الکترونیک کاربردی» فنی و حرفه‌ای
۷نصب و تعمیر سردکننده‌های خانگی – ویژه آقایانحداقل مدرک دیپلمکتاب درسی«تاسیسات برودتی» فنی و حرفه‌ای
۸نصب و تعمیر کولرهای گازی سبک – ویژه آقایانحداقل مدرک دیپلمکتاب‌ درسی «تاسیسات برودتی» فنی و حرفه‌ای
۹نصب و تعمیر ماشین‌های لباسشویی – ویژه آقایانحداقل مدرک دیپلمکتاب‌های «عیب‌یابی و تعمیر ماشین‌های لباسشویی و خشک‌کن» کاردانش
۱۰نصب و تعمیر ماشین‌های ظرفشویی – ویژه آقایانحداقل مدرک دیپلمکتاب‌های «عیب‌یابی و تعمیر ماشین‌های ظرفشویی» کاردانش
۱۱نصب و تعمیر ماشین‌های لباسشویی – ویژه بانوانحداقل مدرک دیپلمکتاب‌های «عیب‌یابی و تعمیر ماشین‌های لباسشویی و خشک‌کن» کاردانش
۱۲نصب و تعمیر ماشین‌های ظرفشویی – ویژه بانوانحداقل مدرک دیپلمکتاب‌های «عیب‌یابی و تعمیر ماشین‌های ظرفشویی» کاردانش
۱۳تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه نوجوانان۱۵ – ۱۸ سالتست هوش