برای اطلاع از استانداردهای آموزشی، پیش‌نیازها و منابع آزمون ورودی و همچنین زمان‌بندی کلاس‌ها می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

W3.CSS