گزینش و شروع کلاس‌ها دو هفته بعد از مهلت ثبت نام می‌باشد.