نصب و راه‌اندازی کولرهای گازی سبک سامسونگ، دوره‌ای از شاخه تهویه مطبوع سرمایشی در حرفه تأسیسات است که مهارت‌های آماده‌سازی محیط و تجهیزات برای نصب و راه‌اندازی کولرهای گازی سبک سامسونگ، لوله کشی سیستم، کابل کشی برق سیستم، نصب، راه‌اندازی، تست و بهره‌برداری از کارکرد کولرهای گازی سبک سامسونگ در آن آموزش داده می‌شود. هنرجویان با گذارندن این دوره و کسب شایستگی در آن، دارای مهارت کافی برای تبدیل شدن به نصاب و راه‌انداز کولرهای گازی سبک سامسونگ می‌شوند.

طرح درس دوره نصب و راه‌اندازی کولرهای گازی سامسونگ:

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، استاندارد کشوری و رسمی نصب و راه‌اندازی کولرهای گازی سبک سامسونگ را دانلود و مطلالعه کنید.