این مرکز در طی هر سال، 30 دوره آموزشی برگزار می کند که هر فرد با مشاهده اطلاعیه ها می تواند از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام در وبسایت درخواست حضور در دوره های آموزشی را ثبت کند.

از بین تمامی متقاضیان حضور در دوره های آموزشی آکادمی مهندسی ساسونگ به دو صورت تلفنی و حضوری گزینش صورت گرفته و در نهایت کارآموزان منتخب، برای گذراندن دوره فوق به آکادمی مهندسی سامسونگ فراخوانده می شوند.