عیب‌یابی و تعمیر کولرهای سبک و هواساز
عیب‌یابی و تعمیر کولرهای سبک و هواساز

عیب‌یابی و تعمیر کولرهای گازی سبک و هواساز محصولات سامسونگ، دوره‌ای از شاخه تهویه مطبوع سرمایشی درحوزه تأسیسات است. در طول این دوره، مهارت‌های مونتاژ و دمونتاژ کولرهای گازی سبک و هواساز سامسونگ، انجام شارژ گاز، عیب‌یابی، تعمیر و بهره‌برداری از این کولرها در آن آموزش داده می‌شود. عیب‌یابی، تعمیر و بهره‌برداری از هواسازهای سامسونگ و تمیزکاری محیط کار و مستندسازی نیز در این دوره آموزش داده می‌شود. گذارندن این دوره و کسب این شایستگی هنرجو را به تعمیرکار متخصص کولرهای سبک و هواساز تبدیل می‌کند.