زمان‌بندی کلاس‌های آکادمی مهندسی سامسونگ
ردیف عنوان دوره روزهای برگزاری ساعات برگزاری تعداد جلسات
۱ تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه آقایان شنبه – دوشنبه ۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰ ۱۸
۲ تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه آقایان شنبه – دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۸
۳ تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه بانوان یکشنبه – سه‌شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۸
۴ نصب و تعمیر تلویزیون‌های پیشرفته – ویژه آقایان شنبه – دوشنبه ۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰ ۲۶
۵ نصب و تعمیر تلویزیون‌های پیشرفته – ویژه بانوان شنبه – دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ ۲۶
۶ نصب و تعمیر سیستم‌های صوتی خانگی – ویژه آقایان یکشنبه – سه‌شنبه ۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰ ۱۴
۷ نصب و تعمیر سیستم‌های صوتی خانگی – ویژه بانوان شنبه – دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۴
۸ نصب و تعمیر سردکننده‌های خانگی – ویژه آقایان یکشنبه – سه‌شنبه ۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰ ۱۸
۹ نصب و تعمیر کولرهای گازی سبک – ویژه آقایان شنبه – دوشنبه ۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰ ۱۸
۱۰ نصب و تعمیر ماشین‌های لباسشویی – ویژه آقایان یک‌شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۸
۱۱ نصب و تعمیر ماشین‌های ظرفشویی – ویژه آقایان چهارشنبه ۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰ ۱۲
۱۲ نصب و تعمیر ماشین‌های لباسشویی – ویژه بانوان سه‌شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۴
۱۳ نصب و تعمیر ماشین‌های ظرفشویی – ویژه بانوان شنبه – دوشنبه ۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰ ۱۲
۱۴ تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه نوجوانان یکشنبه – سه‌شنبه ۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰ ۸